Text Box: Tmi Ben Wickholm

Planerar

Text Box: Planeringstjänster med yrkeskunskap!

Tag kontakt:

040 5143516

Copyright ( C ) 2010, Tmi Ben Wickholm

Företag:                           

FA-nummer:                              

Adress:                             

                                           

Kontaktperson:               

Telefon:                            

E-post:                              

www-sidor   :                    

Verksamhetsfält:            

 

 

 Kontakt– och tilläggsinformation:

Kontaktinformation:

Tmi Ben Wickholm

2356902-1

Kassiviksvägen 77

01180 Kalkstrand

Ben Wickholm

040 5143516

info@benwickholm.fi

www.benwickholm.fi

Byggande, renovering och planering